ផ្សាយផ្ទាល់៖ការទទួលស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សដាក់ពាក្យ ចុះឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩។(សូមប្រញាប់រួសរាន់ ឡើង!ផុតកំណត់ទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍១០០% នៅថ្ងៃទី៧ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩។)


Our Activities
Student Activities at The University of Cambodia for Term 2 Academic Year 2017-2018 on Wednesday, March 14, 2018.
The University of Cambodia concluded the 107th International Women’s Day under the theme of “Women Peace Together for Peace” on March 13, 2018.
The University of Cambodia warmly welcomed H.E. Dr. Ingo Karsten, Ambassador Extraordinary, and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany to the Kingdom of Cambodia, for his distinguished lecture on “50 Years of Cooperation between Germany and Cambodia”​ and the Inauguration of the Germany Room on 13th March 2018. (Videos)
The Inauguration of the New Zealand Room presided by the Right Honorable John Key, Former Prime Minister of New Zealand, and His Excellency Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees and the President of The University of Cambodia and The Meeting with Dr. Haruhisa Handa’s Scholarship Students Featuring Rt. Hon. John Key, Former Prime Minister of New Zealand at the Conference Room of The University of Cambodia on 27 April 2017.
On 11 March 2018, the Techo Sen School of Government and International Relations (TSS) of The University of Cambodia conducted a workshop on "Good Governance and Effective Public Services" from 8:30 am to 12:00 pm at the Cambodia Hall on the 10th floor, the UC with frank friendly atmosphere.
ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ថ្ងៃ៧ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ «សូមជូនពរដល់ស្រ្តីគ្រប់រូប សូមមានសំណាងល្អ និងសម្រស់ស្រស់ស្អាតជានិច្ចនិរន្ត...!»

Total: 1672

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches